Español   Català   

Avís legal

 
El titular d'aquest lloc web és GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L., amb N.I.F. B17325689, amb domicili a Paratge Camp Rovira, s / n, codi postal 17250 de Castell-Platja d'Aro (Girona).
 
L'accés al Site de GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de GESTIÓ I ESTRATÈGIES D'OCI S.L. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.